Kuulutus: Kunnanhallituksen kokous pöytäkirja 18.02.2019

KORSNÄSIN KUNNANHALLITUS

Pöytäkirja 18.2.2019

KH § 41              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 42              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 43              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 44              HALLINTOASIAT, Valtuuston pöytäkirjojen tarkastus

KH § 45              HALLINTOASIAT, Huomautus ehdotuksesta Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin kuntaliitosksesta

KH § 46              HALLINTOASIAT, Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat

KH § 47              HALLINTOASIAT, Myöntää valtakirja kunnan viraston arvopostin nostamista varten

KH § 48              HALLINTOASIAT, Edustaja Söfukin kuntayhtymäkokouksissa

KH § 49              HALLINTOASIAT, Työryhmä maapoliittisen ohjelman laatimista varten

KH § 50              HALLINTOASIAT, Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin ja jaostoihin toimikaudelle 2017 – 2019

KH § 51              HALLINTOASIAT, Jäsen Selkämeren sairaskotisaäätiössä kaudella 2017 – 2019

KH § 52              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Toimenkuva, IT-vastaava/ datatukihenkilö

KH § 53              ELINKEINOELÄMÄ JA MATKAILU, Teemavuosi yrittäjyyden vuosi, toimenpideohjelma vuodelle 2019

KH § 54              TALOUS, Laskutus-, kirjanpito- ja tilinpäätösmaksut 2019

KH § 55              TALOUS, Opetuksen valtionosuuspäätöksen oikaisu

KH § 56              TALOUS, Taloudellinen tuki Karenni Society Finland r.f.:lle

KH § 57              TALOUS, Avustusanomukset vuonna 2019

KH § 58              TALOUS, Talousarviomuutokset, käynnissä olevat työt vuodesta 2018

KH § 59              TALOUS, Silverberg AC apuraharahasto, sijoitus

KH § 60              TALOUS, Korsnäsin kunnan kotisuturahasto, sijoitus

KH § 61              TALOUS, Korsnäsin sairaanhoitorahasto, sijoitus

KH § 62              TALOUS, Korsnäsin kunnan apuraharahasto, sijoitus

KH § 63              TEKNINEN TOIMI, Poikkeuslupa, Jorma Korhonen

KH § 64              TEKNINEN TOIMI, Poikkeuslupa, Björkqvist Peter

KH § 65              TEKNINEN TOIMI, Maksut koulukiinteistöjen ja päiväkotikiinteistöjen käyttöä varten

KH § 66              VAALIT, Kunnan äänestysalueet, 15.10.2019-14.10.2020

KH § 67              YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2019

KH § 68              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2019