Kuulutus: Kunnanhallituksen kokous pöytäkirja 22.01.2018

KORSNÄSIN KUNNANHALLITUS

Pöytäkirja 22.1.2018

 

KH § 1                YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 2                YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 3                YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 4                ELINKEINOELÄMÄ JA MATKAILU, Sähköinen päätöksentekomenettely, avustus Företagarföreningenille

KH § 5                ELINKEINOELÄMÄ JA MATKAILU, Visit Vaasan osakeomistajasopimuksen muutos

KH § 6                HALLINTOASIAT, Valtuuston pöytäkirjojen tarkastus

KH § 7                HALLINTOASIAT, Yhtiökokousedustajat Oy Stormossen Ab:n yhtiökokouksiin toimintakaudella 2017 – 2019

KH § 8                HALLINTOASIAT, Jäsen Oy VASEK Ab:hen toimikaudelle 2017 – 2019

KH § 9                HALLINTOASIAT, Yhteistyötoimikunnan jäsenten vaali vuosille 2017-2019

KH § 10              HALLINTOASIAT, Ilmoitus kuntalaisten sekä valtuutettujen aloitteista 2017

KH § 11              HALLINTOASIAT, Korsnäs-viikko, maaseutupäivä ja maailmanperintöpäivä 2018, työryhmä

KH § 12              HALLINTOASIAT, Lausunto vesilaitoksen maksuja koskevasta valituksesta, Johan Ulfvens

KH § 13              HALLINTOASIAT, Lausunto viemärilaitoksen maksuista koskevasta valituksesta, Johan Ulfvens

KH § 14              HALLINTOASIAT, Toimenpidealoite koskien tekonurmikentän avustusanomusta

KH § 15              HALLINTOASIAT, Kutsuntalautakunnan jäsenten vaali 2018

KH § 16              HALLINTOASIAT, Lausuntopyyntö Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnoksesta vuosille 2018 – 2019

KH § 17              YMPÄRISTÖSUOJELUTOIMI, Poikkeuslupa pysäköintiä/leirintäaluetta varten, Molpe ungdomsförening Enigheten rf

KH § 18              YMPÄRISTÖSUOJELUTOIMI, Poikkeuslupa tilalle Kivelä 6:30 Moikipäässä, Anita Hietamäki ja Kimmo Rinta-Nikkola

KH § 19              TEKNINEN TOIMI, Anomus rakennusoikeuden siirtämisestä rantayleiskaavassa, Tor ja Stina Vestberg

KH § 20              TEKNINEN TOIMI, Kaavoituskatsaus 2018

KH § 21              TEKNINEN TOIMI, Ehdotus suomenkielisistä teiden nimistä

KH § 22              TEKNINEN TOIMI, Vuokrankorotukset 1.2.2018 lähtien

KH § 23              TEKNINEN TOIMI, Ab Trikar kiinteisstön vuokralaisten vuokrankorotus 1.2.2018 lähtien

KH § 24              TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin kirkonkylän asemakaava, saapuneiden lausuntoihin ja huomautuksiin vastaaminen ja huomautukset PDB:n

KH § 25              TEKNINEN TOIMI, Kunnan osakehuoneistot, myyntihinnat 2018

KH § 26              TALOUS, Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2018

KH § 27              TALOUS, Laskutus-, kirjanpito- ja tilinpäätösmaksut 2018

KH § 28              TALOUS, Poistaa vanhat saatavat

KH § 29              TALOUS, Tuotantotilat ruokakäsityötä varten

KH § 30              YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KH § 31              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2018