Kuulutus; Kunnanhallituksen kokouskutsu 15.4.2019

KUULUTUS/KOKOUSKUTSU

Korsnäsin kunnanhallitus kutsutaan täten kokoukseen jota pidetään Kunnnatalon valtuustosalissa Korsnäsissä maanantaina 15.4.2019 klo. 18.30. Seuraavat asiat käsitellään:

§ Asiat

KH § 98 YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 99 YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus
KH § 100 YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen
KH § 101 TALOUS, Anomus taloudellisesta tuesta maaseutuprofessuuria varten
KH § 102 HALLINTOASIAT, Korsnäsin Keskusurheilupuistoa koskeva aloite
KH § 103 HALLINTOASIAT, Aloite Moikipään koulusta
KH § 104 HALLINTOASIAT, Lausuntopyyntö Isonkyrön kunnan anomuksesta vaihtaa maakuntaa
KH § 105 HALLINTOASIAT, Kunniamerkkiesitykset
KH § 106 HALLINTOASIAT, Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Rantatietä pitkin
KH § 107 TEKNINEN TOIMI, Maksut koulukiinteistöjen ja päiväkotikiinteistöjen käytöstä
KH § 108 TEKNINEN TOIMI, Poikkeuslupa Ulla ja Ulf Österroos
KH § 109 TEKNINEN TOIMI, Starörenin asemakaavan muuttaminen, osallistumis- ja arviointiohjelma sekä luonnos nähtäväksi
KH § 110 TEKNINEN TOIMI, Lärknäs, luonnospiirustusten hyväksyminen
KH § 111 YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2019
KH § 112 YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2019
KH § 113 TALOUS, Silverbergin apuraharahaston jako kevätkaudella 2019
KH § 114 TALOUS, Korsnäsin kunnan apuraharahastosta jako kevätkaudella 2019

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.4.2019 Korsnäsin kunnantoimistossa aukioloaikana.

Korsnäs 10.04.2019

Sven-Erik Bernas

Sven-Erik Bernas
Kunnanhallituksen puheenjohtaja