Kuulutus; Kunnanhallituksen kokouskutsu 17.09.2018

KUULUTUS/KOKOUSKUTSU

Epävirallinen käännös

Korsnäsin kunnanhallitus kutsutaan täten kokoukseen jota pidetään Kunnantalon valtuustosalissa Korsnäsissä maanantaina 17.9.2018 klo.  18.30. Seuraavat asiat käsitellään:

 

KH § 157            YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 158            YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 159            YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 160            HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Kunnankanslian lomasulkemiset vuodenvaihteessa 2018/2019

KH § 161            HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Pääkirjanpitäjän palkkaaminen

KH § 162            HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Toimenkuva ja lärknäsin-annahemmetin johtajan viran auki julistaminen

KH § 163            HALLINTOASIAT, Lausunto maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa koskevasta asetuksesta ja niiden palvelutasosta

KH § 164            HALLINTOASIAT, Informaatio maakunta- sekä sosiaali- jaterveydenhuollon uudistuksesta pohjanmaalla

KH § 165            HALLINTOASIAT, Korsnäsin kunnan informaatio-, markkinointi- ja kommunikaatiostrategian päivitys

KH § 166            TALOUS, Korsnäsin kunnan konserniohjeet

KH § 167            TALOUS, Välitilinpäätös 31.8.2018 sekä ennuste 2018

KH § 168            TALOUS, Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021 länsirannikon valvontalautakunta, lausunto

KH § 169            TALOUS, Tuottovaatimus kunnan vesipalvelutoimesta 2019

KH § 170            TALOUS, Tonttihinnat 2019

KH § 171            TALOUS, Jätevesimaksut vuonna 2019

KH § 172            TALOUS, Vesimaksut vuonna 2019

KH § 173            TALOUS, Betonihalli, lisämääräraha katon vaihtoa varten

KH § 174            TALOUS, Venepaikkavuokrat vuonna 2019

KH § 175            TALOUS, Moottori- lohkolämmitinmaksut vuosina 2018-2019

KH § 176            TALOUS, Avustusanomus, KoFF

KH § 177            TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin rantayleiskaavan muuttaminen, kaavaehdotuksen asettaminen nähtäväksi, Tor ja Stina Vestberg

KH § 178            TEKNINEN TOIMI, Starörenin asemakaava, muutosanomus

KH § 179            TEKNINEN TOIMI, Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma

KH § 180            TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin kirkonkylän asemakaava, saapuneista lausunnoista ja huomautuksista annettavat vastineet

KH § 181            YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KH § 182            YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2018

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.9.2018 Korsnäsin kunnantoimistossa aukioloaikana.

 

Korsnäs 12.09.2018

Sven-Erik Bernas

Sven-Erik Bernas

Kunnanhallituksen puheenjohtaja