Kuulutus: Kunnanhallituksen kokouskutsu 21.1.2019

KUULUTUS/KOKOUSKUTSU

Epävirallinen käännös                                                                                                                 

Korsnäsin kunnanhallitus kutsutaan täten kokoukseen jota pidetään Kunnantalon valtuustosalissa Korsnäsissä maanantaina 21.1.2019 klo.  18.30. Seuraavat asiat käsitellään:

 

KH § 1                YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 2                YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 3                YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 4                HALLINTOASIAT, Kunnanhallituksen kokoukset 2019

KH § 5                HALLINTOASIAT, Kunnalliset tiedoksiannnot 2019

KH § 6                HALLINTOASIAT, Kutsu valtuuston kokouksiin 2019

KH § 7                HALLINTOASIAT, Jäsenten vaali yhteistyötoimikuntaan 2017-2019

KH § 8                HALLINTOASIAT, Jäsenten valinta kutsuntalautakuntaan 2019

KH § 9                HALLINTOASIAT, Edustaja Oy Stormossen Ab:n hallitukseen

KH § 10              HALLINTOASIAT, Edustus Oy VASEK Ab:n hallituksessa 2019

KH § 11              HALLINTOASIAT, Vapautusanomus luottamustehtävästä, SA

KH § 12              HALLINTOASIAT, Kunnanhallituksen valinta taoimikaudelle 2017 – 2019

KH § 13              HALLINTOASIAT, Kårkullan kuntayhtymä, jäsenet kuntayhtymävaltuustoon toimikaudelle 2017 – 2021

KH § 14              HALLINTOASIAT, Maalahden-Korsnäsin hoito- ja hoivalautakunta, jäsenten valinta toimikaudelle 2017 – 2021

KH § 15              HALLINTOASIAT, Maalahden sivistyslautakunta, jäsenet toimikaudelle 2017 – 2021

KH § 16              HALLINTOASIAT, Korsnäs-viikko, maaseutupäivä ja maailmanperintöpäivä 2019, työryhmä

KH § 17              HALLINTOASIAT, IF Fyren, kirjelmä koskien kunnan vapaa-ajan laitosten  hoitamista tulevaisuudessa

KH § 18              HALLINTOASIAT, Ilmoitus kuntalaisten aloitteista ja valtuutettujen aloitteista 2018

KH § 19              HALLINTOASIAT, Sopimus uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankkimisesta

KH § 20              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Palkkatarkistukset 1.1.2019 – paikallinen tarkistuspotti

KH § 21              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Lomaraha vapaa-ajan muodossa 2019

KH § 22              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Liikuntatoiminta 2019

KH § 23              VAALIT, Eduskunta- sekä EU-vaalit 2019, ennakkoäänestyksen aukiolo sekä henkilökunta

KH § 24              TALOUS, Silverberg AC:n apuraharahaston jako syyskaudella- 2018

KH § 25              TALOUS, Vuokrankorotus 1.2.2019 lähtien

KH § 26              TALOUS, Kiinteistö ab Trikarin vuokralaisten vuokrankorotus 1.2.2019 lähtien

KH § 27              TALOUS, Vanhojen saatavien poisto

KH § 28              TALOUS, Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2019

KH § 29              TEKNINEN TOIMI, Vesimaksujen käyttöönotto kunnan vuokra-asunnoissa

KH § 30              TEKNINEN TOIMI, Ehdotus teiden suomenkielisiksi nimiksi

KH § 31              TEKNINEN TOIMI, Poikkeuslupa, Kalevi Koskinen

KH § 32              TEKNINEN TOIMI, Poikkeuslupa, Anne-Maria Nyholm ym.

KH § 33              TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin kirkonkylän asemakaava, hyväksyminen

KH § 34              TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin yleiskaavan osittainen muuttaminen, hyväksyminen, Vestberg

KH § 35              TEKNINEN TOIMI, Kaavoituskatsaus 2019

KH § 36              TEKNINEN TOIMI, Teknisen toimen välittämien palvelujen maksut

KH § 37              TEKNINEN TOIMI, Lärknäs Annahemmet, toimenpiteet

KH § 38              TEKNINEN TOIMI, Lärknäs Annahemmet, suunnittelutoimikunnan asettaminen

KH § 39              YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2019

KH § 40              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2019

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.1.2019 Korsnäsin kunnantoimistossa aukioloaikana.

 

Korsnäs 16.01.2019

 

Sven-Erik Bernas

 

Sven-Erik Bernas

Kunnanhallituksen puheenjohtaja