Kuulutus; Kunnanhallituksen kokouskutsu 26.3.2018

                                                                                                           

KUULUTUS/KOKOUSKUTSU

                                                                                                              

Korsnäsin kunnanhallitus kutsutaan täten kokoukseen jota pidetään Kunnatalon valtuustosalissa Korsnäsissä maanantaina 26.3.2018 klo.  18.30. Seuraavat asiat käsitellään:

 

KH § 70              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 71              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 72              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 73              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Kunnankanslian lomasulkemiset kesällä 2018

KH § 74              TALOUS, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, Korsnäsin kunta

KH § 75              HALLINTOASIAT, Aloite siitä, että kunnan tulee omistaa moikipään uimaralla sijaitsevia rakennuksia

KH § 76              HALLINTOASIAT, Aloite Korsnäsin kunnan julistamisesta “Muistiystävälliseksi kunnaksi”

KH § 77              HALLINTOASIAT, Kunniamerkkiesitykset

KH § 78              HALLINTOASIAT, Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

KH § 79              YLSEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KH § 80              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelot 2018

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 3.4.2018 Korsnäsin kunnantoimistossa aukioloaikana.

 

Korsnäs 21.03.2018

Sven-Erik Bernas

 

Sven-Erik Bernas

Kunnanhallituksen puheenjohtaja