Kuulutus: Kunnanhallituksen kokouspöytäkirja 25.3.2019

KORSNÄSIN KUNNANHALLITUS

Epävirallinen käännös

Pöytäkirja 25.3.2019

 

KH § 79              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 80              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 81              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 82              TALOUS, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, Korsnäsin kunta

KH § 83              TALOUS, Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2019, hyväksyminen

KH § 84              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Kunnankanslian lomasulkemiset kesällä 2019

KH § 85              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Anomus kurssiin osallistumisesta, Smart Little Village

KH § 86              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, IT-vastaavan palkkaaminen

KH § 87              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Vaativuustasojen vahvistaminen suomen kielen taidossa

KH § 88              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Varhaiskasvatuksen virkanimikkeet

KH § 89              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Lasten päivähoidon johtajan virkanimikkeen muuttaminen

KH § 90              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Toimenkuva ja Lärknäsin-Annahemmetin esimiehen viran aukijulistaminen

KH § 91              VAKUUTUS, ATK JA ARKISTO, Kunnan asiointijärjestelmän uusiminen

KH § 92              HALLINTOASIAT, Käyttöoikeus, Korsnäsin kunnan pankkitilit

KH § 93              HALLINTOASIAT, Elintarvikkeiden, tukkukauppiastuotteiden, tuoreiden vihannesten sekä maitotuotteiden yhteishankinta

KH § 94              HALLINTOASIAT, Huonekalujen yhteishankinta

KH § 95              HALLINTOASIAT, Edustaja yhtiökokoukseen, TeeSe Botnia Oy

KH § 96              YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2019

KH § 97              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2019