Kuulutus: Kunnanhallituksen kokouspöytäkirja 26.3.2018

Epävirallinen käännös

KORSNÄSIN KUNNANHALLITUS

 

Pöytäkirja 26.3.2018

 

KH § 70              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 71              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KH § 72              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KH § 73              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Kunnankanslian lomasulkemiset kesällä 2018

KH § 74              TALOUS, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, Korsnäsin kunta

KH § 75              HALLINTOASIAT, Aloite siitä, että kunnan tulee omistaa moikipään uimaralla sijaitsevia rakennuksia

KH § 76              HALLINTOASIAT, Aloite Korsnäsin kunnan julistamisesta “Muistiystävälliseksi kunnaksi”

KH § 77              HALLINTOASIAT, Kunniamerkkiesitykset

KH § 78              HALLINTOASIAT, Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

KH § 79              YLSEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KH § 80              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelot 2018