Kuulutus; Kunnanvaltuuston kokous 18.3.2019 pöytäkirja

KORSNÄSIN KUNNANVALTUUSTO

Pöytäkirja 18.3.2019

 

KV § 22 YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 23 YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus
KV § 24 YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen
KV § 25 TALOUS, Talousarviomuutokset, käynnissä olevat työt vuodesta 2018
KV § 26 TEKNINEN TOIMI, Entinen kurssikeskus, katon vaihto
KV § 27 YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2019
KV § 28 YLEISHALLINTO, Kyselytunti 2019
KV § 29 YLEISHALLINTO, Aloitteet 2019