Kuulutus: Kunnanvaltuuston pöytäkirja 10.12.2018

KORSNÄSIN KUNNANVALTUUSTO

Pöytäkirja 10.12.2018

KV § 94              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV § 95              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KV § 96              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KV § 97              TALOUS, Avustusanomukset vuodelle 2019

KV § 98              TALOUS, Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

KV § 99              YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KV § 100            YLEISHALLINTO, Kyselytunti 2018

KV § 101            YLEISHALLINTO, Aloitteet 2018

KV § 102            HALLINTOASIAT, Kiitospuheet