Kuulutus: Kunnanvaltuuston pöytäkirja 24.9.2018

KORSNÄSIN KUNNANVALTUUSTO

 

                                                                                                                         Epävirallinen käännös

Pöytäkirja 24.9.2018

 

KV § 56              YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV § 57              YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus

KV § 58              YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen

KV § 59              HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Toimenkuva ja lärknäsin-annahemmetin johtajan viran auki julistaminen

KV § 60              HALLINTOASIAT, Korsnäsin kunnan informaatio-, markkinointi- ja kommunikaatiostrategian päivitys

KV § 61              TALOUS, Korsnäsin kunnan konserniohjeet

KV § 62              TALOUS, Välitilinpäätös 31.8.2018 sekä ennuste 2018

KV § 63              TALOUS, Tuottovaatimus kunnan vesipalvelutoimesta 2019

KV § 64              TALOUS, Tonttihinnat 2019

KV § 65              TALOUS, Jätevesimaksut vuonna 2019

KV § 66              TALOUS, Vesimaksut vuonna 2019

KV § 67              TALOUS, Betonihalli, lisämääräraha katon vaihtoa varten

KV § 68              TEKNINEN TOIMI, Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma, hyväksyminen

KV § 69              YLSEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018

KV § 70              YLEISHALLINTO, Kyselytunti 2018

KV § 71              YLEISHALLINTO, Aloitteet 2018