Ilmoitetut sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Tästä löydät/uutiset/pöytäkirjat Korsnäsin kunnan valtuutettujen ja virkamiesten ilmoitetut sidonnaisuudet.