Lapset ja koulutus

Slider: images not found

Korsnäsin kunnassa on kolme ruotsinkielistä koulua, Korsnäs kyrkoby skola, Taklax skola ja Molpe skola, joissa järjestetään perusopetusta 1.-6. vuosiluokan oppilaille. Korsnäs kyrkoby skola –koulussa on myös 0-luokka.

Vuosiluokilla 7-9 olevat oppilaat käyvät Petolahden ruotsinkielistä yläastetta, joka on yhteinen Maalahden kunnan kanssa. Petolahden ruotsinkielisessä lukiossa on monta oppilasta Korsnäsin kunnasta.

Lisäksi kunnan opiskelijat voivat suorittaa muita toisen asteen koulutuksia esim. erityislukioissa, Yrkesakademin yksikössä Vaasassa tai Närpiössä.

Lasten päivähoidosta ja iltapäivätoiminnasta vastaa sivistyslautakunta 1.1.2013 alkaen.

Linkit

Wilma: http://wilma.malaxedu.fi/

Högstadiet i Petalax – http://www.malaxedu.fi/hogstadiet/

Gymnasiet i Petalax – http://www.malaxedu.fi/gymnasiet/

Musikinstitutet Legato – http://www.legato.fi/

Yrkesakademin i Österbotten – http://www.yrkesakademin.fi/