Lasten päivähoito

Tervetuloa Korsnäsin päivähoitoon

Korsnäsin kunta järjestää lasten päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Vuosiluokilla 1-2 oleville oppilaille tarjotaan iltapäivätoimintaa, jota annetaan erillisessä iltisryhmässä tai varsinaisessa päivähoidossa.

Jos 3. vuosiluokalla oleva lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivähoitoa, jätetään hakemus perusturvalautakunnalle (2012 lähtien), joka voi myöntää paikan erityisistä syistä.

Kunnan erityislastentarhanopettaja on käytettävissä, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea ja harjoitusta päivähoidossa.

Lomakkeet

Information om dagvårdsavgifter

För att fastställa dagvårdsavgifter behövs följande nkomstuppgifter

Ansökan om barndagvård

Uppsägning av dagvårds- och eftermiddagsplats

Ansökan till morgon och eftermiddagsverksamhet

Ansökan om dagvård

Anmälan om fortsatt dagvård och vårdavtal