Korsnäsin iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään 1.-2. vuosiluokan oppilaille kylien tarpeen mukaan.

Jos 3. vuosiluokalla oleva lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivähoitoa, lähetetään hakemus perusturvalautakunnalle (2012 lähtien), joka voi myöntää paikan erityisistä syistä.

Iltapäivätoiminta kylissä

Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Korsnäsin kirkonkylän ja Moikipään koulussa. Sitä voidaan myös järjestää Harrströmin päiväkodissa. Taklaxin koulussa järjestetään aamupäivähoitoa.

Yhteystiedot

Birgitta Blomqvist, varhaiskasvatuksen ohjaaja
birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479 146
Iltapäivätoiminta Molpe skola
molpe.skola(at)korsnas.fi | Tel. 06-050 441 7900
Iltapäivätoiminta Korsnäs skola
korsnas.skola(at)korsnas.fi | Tel. 06-3461 055 | GSM. 050 591 0733 
Iltapäivätoiminta Harrström päiväkoti
Tel. 050 527 6330 

Hakemus

Iltapäivähoitohakemus tehdään varhaiskasvatuksen ohjaaja Birgitta Blomqvistille puh. 06-3479146. Hakemuslomakkeen saa kunnantalolta.