Legato informerar

Korsnäs kommun är en av fem medlemskommuner i musikinstitutet Legato. Legato ordnar instrumentundervisning och dans enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning.
Legatos hemsida hittar du på  www.legato.fi/