Maj månads utställning i biblioteket

Handarbeten och hantverk från MI:s kurser i Korsnäs, Bjurbäck och Molpe med Annika Westerberg som lärare.

Öppet som biblioteket.