Meddelande från vattentjänstverket!

KORSNÄS VATTENABONNENTER

 

Vattentjänstverket i Korsnäs uppmanar abonnenterna att

vara sparsamma med användningen av hushållsvattnet,

eftersom grundvattennivån är väldigt låg på grund av den långvariga

torkan.

 

 

Korsnäs den 26 juli 2018

Vattentjänstverket