Företagarcafé

Företagarcafé Korsnäs är Korsnäsföretagarnas egna webbportal. Portalen innehåller ett företagsregister över företagen i kommun, aktuell företagarinformation m.m.

Här hittar kontaktuppgifter etc. till företagen i kommunen!

Konstens Natt

www.foretagarcafe.fi