Näringsliv

Enligt kommunens egna statistik finns för närvarande i kommunen verksamma företag enligt följande:

  • Industri och service företag – ca 200 st.
  • Pälsfarmarnäring – ca 45 st.
  • Växthusnäring – ca 24 st.
  • Jordbrukare – ca 80 st