Näringsliv

Enligt kommunens egna statistik finns för närvarande i kommunen verksamma företag enligt följande:

  • Industri och service företag – ca 200 st.
  • Pälsfarmarnäring – ca 70 st.
  • Växthusnäring – ca 45st.
  • Jordbrukare – 108 st. som sökt stöd år 2010