Närvårdare 67,30 % fr.o.m. 01.01.2019 tillsvidare

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs lediganslår följande befattning inom äldreomsorgen;

Närvårdare 67,30 % fr.o.m. 01.01.2019 tillsvidare

Arbetstiden är 67,30 % av heltid och treskiftesarbete. Placering i första hand vid Annahemmet. Behörighetskrav är närvårdarexamen och rätt att använda yrkesbeteckningen samt fullständiga kunskaper i svenska. Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska samt hygienpass, arbetserfarenhet och övriga utbildningar inom området ses som merit. LOVe intyg behövs för befattningen. Lön enligt AKTA. Prövotid om fyra månader tillämpas.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Annahemmet är ett demensboende med 11 vårdplatser i hemlik miljö. Personalen arbetar med aktiverande arbetssätt och de har erhållit La Carita-priset två gånger som ett erkännande för god vård. Korsnäs kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 12.11.2018 kl. 15.00 till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Före anställningen inleds bör den som valts förete godtagbart läkarintyg. Närmare information ger vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata, tfn 050-5529 621.

Välkommen med din ansökan!

Korsnäs 26.10.2018

Vård- och omsorgsnämnden