Nya telefonnummer vid Korsnäs hälsogård

Telefonnummer vid Korsnäs hälsogård fr.o.m. 10.2:
Sjukvårdsmottagning, tidbokning kl. 8-9 040 650 8034
Läkarmottagning, måndagar 040 650 8032
Seniormottagning, tisdagar 040 650 8032
Munhälsovården, tidbokning kl. 10-12 040 650 7994
Barnrådgivning vardagar kl. 12-12.30 050 464 1747
Mödra och preventivrådgivning vardagar kl. 12-12.30 050 464 1646
Hälsovårdscentralen – Malax
Växeln 06 3477 611
Vårdbedömning/tidbokning, sjukskötar- och läkarmott. kl. 8-16 06 3477 645
Munhälsovården, tidbokning kl. 8-12 06 3477 640
Övriga kontaktuppgifter hittar man på hemsidan www.malax.fi/hvc

Uppdaterad: 05.11.2018/SBB