Elatussopimus

Lapsen elatusta koskevassa laissa säädetään, että lapsella on oikeus elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta, mutta vanhemmat voivat olla velvollisia vastaamaan lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Elatusapu

Lapsen elatuksesta sovitaan vanhempien kesken ja sopimuksen vahvistaa perusturvalautakunta tai tuomioistuin. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsen elatuksesta.

Elatustuki

1.4.2009 lähtien Kansaneläkelaitos voi myöntää elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt sopimuksen mukaisen elatusavun maksamisen tai hänen elatuskykynsä on heikentynyt. Elatustuki voidaan maksaa joko kokonaisuudessaan tai elatusavun täydennyksenä.

Elatussopimuksen laatiminen

Carina Westberg, Sosiaalipäällikkö
carina.westberg(at)korsnas.fi | Puh. 06-3479 125 | Puhelinaika: maanantai-perjantai 09.00-10.00