Toimeentuloturva

Voit hakea tammikuulle 2017 tukea Kelasta 1.12.2016 alkaen. Toimeentulotuen verkkoasiointi ja puhelinpalvelu avataan 12.12.2016. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki-1-1-2017

Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka tulot tai varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaalietuuksia kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea tarvitseva henkilö tai perhe voi ottaa yhteyttä vt. sosiaalityöntekijä Lena-Maria Tuure, puh. 06-3479 147 varatakseen ajan käynnille. Tuensaantiedellytysten arviointia varten on esitettävä selvitys tuloista ja hakemukseen on liitettävä kuitit maksetuista maksuista tai laskuista. Lisäksi ensimmäisellä käynnillä otetaan mukaan seuraavat tositteet:

  • vuokrasopimus ja kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta, tai
  • asuntolainoista tosite, josta ilmenee käyttötarkoitus, jäljellä oleva lainapääoma sekä koron määrä/kuukausi
  • todistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta/veroehdotus
  • viimeinen maksuilmoitus, esim. päiväraha, opintotuki
  • muut mahdolliset tositteet, jotka selvittävät hakijan taloudellista tilannetta.

Tositteita ruoka-, lehti- ja tv-menoista sekä hygieniatuotteista ei tarvitse esittää, koska toimeentulolaskelmassa huomioidaan henkilökohtainen perusosa, joka kattaa nämä kustannukset. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain perusosien määrät

Toimeentulotuen hakemuslomake otetaan mukaan käynnille sosiaalityöntekijän luona.

Hakemuslomakkeet

Hakemus toimeentulotuki