Program för deltagande och bedömning, och förslag till planutkast av Starörens detaljplan

Kommunstyrelsen meddelar att programmet för deltagande och bedömning, och förslag till planutkast av Starörens detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 3.5-3.6.2019.  Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter vid beredningen av planeärendet till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 3.6.2019.

Starören Program för deltagande och bedömning

Starören Detaljplan

Starören Planutkast

 

Korsnäs den 3.5.2019
Kommunstyrelsen