Projekt AUTA ger telefonrådgivning i digitala tjänster på torsdagar i oktober

Finansministeriets projekt AUTA, som Vasa stadsbibliotek deltar i, ger telefonrådgivning för alla bibliotekskunder på tidigare Vasa landskapsbiblioteks område, dit även Korsnäs hört, på torsdagar kl. 10-16 under oktober, fram till 31.10.

Telefonnummer 040 4811432. Fråga om digitala tjänster för medborgarna!