Redogörelse för bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska en del av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.

Under aktuellt/protokoll hittar du Korsnäs kommuns förtroendevalda och tjänsteinnehavares bindningar.