Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014

Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014

INFOMEDDELANDE_Samjouren öppnar 011014

 

Jourverksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt centraliseras och förändringarna träder i kraft 1 oktober 2014. Därefter koncentreras jouren på kvällar, nätter och veckoslut till Vasa centralsjukhus nya Y-byggnad. På vardagar under arbetstid är det den egna hälsovårdscentralen som betjänar. Jouren på Vasas huvudhälsostation vid Smedsbyvägen upphör 30.9.2014.

 

Kvälls-, natt- och helgjouren för de södra och mellersta delarna av sjukvårdsdistriktet koncentreras från och med 1.10.2014 till den moderna Y-byggnaden på Vasa centralsjukhus. Samjouren på centralsjukhuset är till för brådskande sjukdomsfall som inte kan vänta. Icke-brådskande patienter hänvisas till den egna hälsocentralen följande vardag. Olycksoffer, personer som drabbats av infarkt och andra patienter i kritiskt tillstånd tas fortsättningsvis emot på centralsjukhusets akutmottagning under alla tider på dygnet.

 

Om patienten är osäker på om deras symtom kräver akutvård, lönar det sig att under tjänstetid ringa till den egna hälsocentralen och vid övriga tider till samjourens rådgivningstelefon, på nummer 06 213 1001.

– Samtalen tas emot av en erfaren sjukskötare, som vägleder patienten till att antingen sköta om besväret själv, att söka sig till den egna hälsocentralen följande vardag eller att utan dröjsmål uppsöka centralsjukhusets akutmottagning, säger avdelningsskötarna Ann-Katrin Brandtberg och Tanja Roivainen.

Det går inte att boka till exempel läkartid via rådgivningstelefonen. Rådgivningstelefonen är heller inte ett nödnummer, ring alltid 112 i nödsituationer.

 

Vid samjouren kan man tvingas vänta eftersom patienter undersöks och vårdas enligt vårdbehov.

Om symtomen inte är allvarliga kan en patient få vänta i flera timmar, eftersom patienter med svårare symtom måste få omedelbar läkarhjälp. Patienter som kommer till samjouren bör ta i beaktande att ambulansingången finns på andra sidan av mottagningen och från väntrummet ser man inte om det kommer in patienter i kritiskt tillstånd som genast behöver vård.

 

Infarten till samjouren sker via Sanmarksgatan invid simhallen. En patient som ska besöka samjouren kan avlämnas vid Y-byggnadens ingång. Bilen måste däremot parkeras en liten bit från byggnaden, antingen på sjukhusets stora parkeringsplats eller i sjukhusets parkeringshus. Framför Y-byggnaden finns bara enstaka parkeringsplatser med kort parkeringstid samt invalidparkeringsplatser. Samjourens ingång är markerad med en stor, röd korssymbol.

 

 

Ytterligare information (e-post: fornamn.efternamn@vshp.fi)

Peter Nieminen, klinikgruppschef, operativa klinikgruppen | 06 213 1300

Hannu Paloniemi, överläkare (specialsjukvård), samjouren | 06 213 4314

Karolina Lönnberg, överläkare (primärhälsovård), samjouren | 06 213 4315

Ann-Katrin Brandtberg, avdelningsskötare (primärhälsovård), samjouren |06 213 4310

Tanja Roivainen, avdelningsskötare (specialsjukvård), samjouren |06 213 4311

 

 

BILAGOR

 

BILAGA1_När komma till samjouren_250914

BILAGA2_Var ligger samjouren