Sjukskötare 100 % fr.o.m. 01.01.2019

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs lediganslår följande befattning inom äldreomsorgen;

Sjukskötare 100 % fr.o.m. 01.01.2019 tillsvidare

Arbetstiden är heltid och treskiftesarbete. Placering i första hand vid Lärknäs. Behörighetskrav är legitimerad sjukskötare och fullständiga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska. LOVe intyg behövs för befattningen. Lön enligt AKTA. Prövotid om fyra månader tillämpas.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Lärknäs är ett effektiverat serviceboende med 25 vårdplatser för vård och omsorg dygnet runt. Vårdteamet arbetar med aktiverande arbetssätt och har erhållit La Carita-priset som ett erkännande för god vård. Målsättningen är att varje klient bemöts respektfullt utgående från sina egna resurser. Korsnäs kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 12.11.2018 kl. 15.00 till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Före anställningen inleds bör den som valts förete godtagbart läkarintyg. Närmare information ger vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata, tfn 050-5529 621.

Välkommen med din ansökan!

Korsnäs 26.10.2018

Vård- och omsorgsnämnden