Småbarnspedagogiken i Korsnäs lediganslår

Småbarnspedagogiken i Korsnäs lediganslår
1. Ett vikariat som barnskötare 100 % för tiden 15.04-30.09.2019 på Harrström daghem
2. En befattning som kock /städare 100 % på Harrström daghem från 1.8.2019

Behörighetsvillkor för punkt 1 enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och för punkt 2 kock med dietbehörighet.
Lön enligt AKTA. Kunskaper i finska är meriterande. Prövotid om fyra månader tillämpas.
Ansökan med betyg och intyg inlämnas senast måndag 8.4.2019 kl. 16.00 till Bildningsnämnden i Korsnäs, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS. Märk kuvertet ”Småbarnspedagogik”.
Den som väljs bör förete godtagbart läkarintyg och uppvisa utdrag över utredning om brottslig bakgrund ur straffregistret.

På frågor svarar barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist tfn 06-3479146/0505015587
birgitta.blomqvist@korsnas.fi

Korsnäs 15.03.2019
Bildningsnämnden