Startia-öppna infokvällar på hösten 2017.

Starta med Startia – öppna infokvällar på hösten 2017

Tisdag, 19.09.2017 
17:30 — 20:00
Nedre Torget 1 A (3 Vån), Vasa

Startia Facebookmainos infoillat3

Öppna infokvällar för alla som är intresserade av företagande eller planerar att bli företagare

ordnas på tisdagar kl. 17.30–20.00 (kaffeservering 17.15)

19.9 på finska
21.9 på svenska
21.11 på finska
23.11 på svenska

Startias företagsrådgivare berättar om vad man ska tänka på när man vill starta eget företag. På infokvällen medverkar också Startias samarbetspartner som berättar bl.a. om startpeng, finansieringsmöjligheter, försäkringar och bokföring.

Anmäl dig senast två dagar före infokvällen på info@vasek.fi eller tfn 317 76 00. Deltagarantalet är begränsat till 15 per kväll så det gäller att vara snabb!

Välkommen!