Stödgruppen för arbetslösa.

Stödgruppen för arbetslösa fortsätter att träffas på tisdagar kl.13-15 fr.o.m. 8.1.2019 i kommungården.
Gamla och nya deltagare välkomna med!

Vid frågor kontakta Maria Stenbacka, 050 3297567, maria.stenbacka@korsnas.fi