Harrström
Korsnäs
Den hemtrevliga byn nära havet
Molpe
Taklax
Lillmaarsområdet
Industriområdet
Byfjärdsområdet
Starören
Start
Bovägen området
1kv60
Egnahemstomt 1/kv62
1kv63
Egnahemstomt 1/kv63
Egnahemstomt 3/kv57
2kv53
2kv61
Egnahemstomt 3/kv59
2kv64
Egnahemstomt 2/kv64
Egnahemstomt 1/kv60
Bovägenområdet
3kv57
Egnahemstomt 1/kv65
1kv61
Egnahemstomt 2/kv61
Radhustomt 1/kv61
Egnahemstomt 2/kv65
1kv64
1kv65
Radhustomt 1/kv64
Egnahemstomt 1/kv53
3kv59
1 kv62
2 kv65
Egnahemstomt 2/kv53
1 kv53
Pris
Egnahemstomt 1 / kv53
Kommunalteknik
3,32€ / m2
VattenAvlopp Internetanslutning Vägbyggnadskostnader ingår
Tomt
Areal
Egnahemstomt 1 / kvarter 53
1920 m2
Egnahemstomt 2 / kvarter 53
Egnahemstomt 2 / kv53
Egnahemstomt 3 / kv57
Egnahemstomt 3 / kvarter 57
1970 m2
2500 m2
Egnahemstomt 3 / kvarter 59
Egnahemstomt 3 / kv59
Egnahemstomt 1 / kvarter 60
Egnahemstomt 1 / kv60
1790 m2
1590 m2
Egnahemstomt 2 / kv61
Egnahemstomt 2 / kvarter 61
Egnahemstomt 1 / kvarter 62
Egnahemstomt 1 / kv62
3250 m2
Egnahemstomt 1 / kvarter 63
Egnahemstomt 1 / kv63
1850 m2
Egnahemstomt 2 / kvarter 64
2680 m2
Egnahemstomt 2 / kv64
Egnahemstomt 1 / kvarter 65
1860 m2
Egnahemstomt 1 / kv65
2320 m2
Egnahemstomt 2 / kv65
Egnahemstomt 2 / kvarter 65
5110 m2
Radhustomt 1 / kv61
4,14€ / m2
Radhustomt 1 / kvarter 61
Radhustomt 1 / kvarter 64
4260 m2
Radhustomt 1 / kv64
1kv 37
Egnahemstomt 1/kv37
1kv39
Egnahemstomt 1/kv39
3,29€ / m2
Egnahemstomt 1 / kvarter 37
Lillmarsområdet
1480 m2
Egnahemstomt 1 / kv37
El-ledning på tomten
1500 m2
Egnahemstomt 1 / kv39
Övrig information
Egnahemstomt 1 / kvarter 39
2,96€ / m2
Egnahemstomt 1
Egnahemstomt 1
3,19€ / m2
VattenAvlopp Internetanslutning
- m2
Strandtomt 2
Strandtomt 1
Tomter kvarter 3
Kommunalt vatten och avlopp samt el och bredbandsanslutning. Närmare info om alla tomter  0500 563 287
Strandtomt 1
Information
95.000 €
Kommunalt vatten och avlopp samt el och bredbandsanslutning. Närmare info om alla tomter  Tel: 0500 563 287 E-mail: 
50.000 €
Industritomt del av tomt 3/kv40
5 kv47
Industritomt del av tomt 8/kv47
1kv47
Industritomt 1/kv47
Industritomt 2 / kv40
Detaljplanen är under arbete
Nytt industriområde
2 kv47
Industritomt 2/kv47
4 kv47
Industritomt 4/kv47
Industritomt 5/kv47
6800 m2
Tomt 1 / kv 47
Industritomt 1 kvarter 47
2,07 € / m2
Industritomter
???
Industritomt 2 kvarter 47
5000 m2
Tomt 2 / kv 47
2,55 € / m2
Tomt 4 / kv 47
1,49 € / m2
2600 m2
Industritomt 4 kvarter 47
1,56 € / m2
Tomt 5 / kv 47
4330 m2
Industritomt 5 kvarter 47
Centrumområdet
Strandbacka
Risgärdsområdet
Egnahemstomt14
Egnahemstomt 15
Egnahemstomt16
Egnahemstomt 14
Egnahemstomt15
Mope
Egnahemstomt 16
Egnahemstomt 14
Kommunateknik: vatten, avopp Vägbyggnadskostnader ingår, dock ej ande för beänning av Söderbyvägen.
4,30 € / m2
Egnahemstomt 15
1956 m2
Egnahemstomt 16
2586 m2
3
Egnahemstomt 3
Egnahemstomt 11
9
Egnahemstomt 9
11
Egnahemstomt 3
2080 m2
3,95 € / m2
1900 m2
Egnahemstomt 9
Egnahemstomt 11
2450 m2
Tomter med havsnära boende ti sau! Nära ti simstrand, restaurang, danspats, båtpats strandbastu mm. (ca. 400m). Panerat område med 7 byggnadsrätter. Kommunat avopp finns vid tomtgränsen. Mer information På svenska: 0500 566 940 Suomeksi: 050 527 2764
Kicka för att se mera bider