Vägnamn på finska

Kommunfullmäktige i Korsnäs har den 11.2.2019 godkänt förslagen till vägnamn på finska. Beslutet har vunnit laga kraft. Vägnamnen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

Register över adressnamn på vägar i Korsnäs kommun

 

Korsnäs den 16 april 2019

Kommunstyrelsen