Uthyres

Följande bostäder är lediga att hyras:

KORSBÄCK:

Korsbäcken2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 1
Storlek: 63 m2
Hyra: 333,90 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 2
Storlek: 63 m2
Hyra: 333,90 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.

 

 

TAKLAX:
Skolgärdet

2r+k+b i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by, lokal 2
Storlek: 62 m2
Hyra: 328,60 €/månad
Kallvattenavgift 15€/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig.

 

 

 

Affärslägenheter:

1 Kontors-/damfriseringsutrymmen uthyres i kommungården vid Strandvägen 4323 i Korsnäs Kby

Storlek: 42 m2
Utrymmet är ledigt.

 

2 Kontors-/lager-/affärsutrymmen uthyres i fd. KKC-fastigheten vid Silverbergsvägen 23 i Korsnäs Kby

Varierande storlek på utrymmena.

Vid intresse ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och  visning.

 

3 Kontorsutrymmen uthyres vid Strandvägen 4327 i Korsnäs Kby

Storlek: 12 m2/rum
Kontorsutrymmena är lediga

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 06-3479 136 eller
Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och visning.

Buketten
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Johanna Björkman, tel. 06-3479 149