Uthyres

Följande bostäder är lediga att hyras:

 

KORSBÄCK:

Korsbäcken2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 1
Storlek: 63 m2
Hyra: 333,90 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 2
Storlek: 63 m2
Hyra: 333,90 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.

 

 

Affärslägenheter:

Kontors-/damfriseringsutrymmen uthyres i kommungården vid Strandvägen 4323 i Korsnäs Kby

Storlek: 42 m2
Utrymmet är ledigt.

 

Kontors-/lager-/affärsutrymmen uthyres i fd. KKC-fastigheten vid Silverbergsvägen 23 i Korsnäs Kby

Varierande storlek på utrymmena.

Vid intresse ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och  visning.

 

 

Barfastighet uthyres vid Strandvägen 4327 i Kosnäs Kby

Storlek: 219 m2
Hyra: 1.144,74€/månad inkl.moms
Ledig från 01.04.2018

 

 

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 06-3479 136 eller
Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och visning.

 

 

 

 

 

 

Buketten
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Carina Nordman-Byskata, tel. 06-3479 149