Uthyres

Kommunen har bostäder för uthyrning på flera ställen i kommunen. Finns det för tillfället inga lediga bostäder som passar just dina behov, kan du ställa dig i bostadskö så tar vi kontakt då en lämplig bostad blir ledig. Kontakta tekniska kansliet för mer information om kommunens bostäder.

 

Följande bostäder är lediga att hyras:

Korsbäck:
2r+k+b i Korsbäcken, Bjurbäckvägen 782 A
Storlek: 63 m2
Hyra: 335,81 €/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig


Molpe:
3r+k i Molpe skola
Storlek: 96 m2
Hyra: 552,04 €/månad
Uppvärmningskostnader ingår i hyran
Lägenheten är ledig


Taklax:
2r+k+b i Skolgärdet, Taklaxvägen 559 A 2
Storlek: 62 m2
Hyra: 330,48 €/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig

 

Affärslägenheter:

Kontors-/damfriseringsutrymmen uthyres i kommungården vid Strandvägen 4323 i Korsnäs Kby

Storlek: 42 m2
Utrymmet är ledigt.

 

Kontors-/lager-/affärsutrymmen uthyres i fd. KKC-fastigheten vid Silverbergsvägen 23 i Korsnäs Kby

Varierande storlek på utrymmena.

Vid intresse ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och  visning.

 

Buketten
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Carina Nordman-Byskata, tel. 06-3479 149

 

Uppsägning av hyreskontrakt:

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. Ifylld uppsägningsblankett lämnas in till Tekniska kansliet.

Uppsägning av hyresavtal, blankett