Uthyres

Följande bostäder är lediga att hyras:

 

KORSBÄCK:

Korsbäcken2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 1
Storlek: 63 m2
Hyra: 436,48 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 2
Storlek: 63 m2
Hyra: 436,48 €/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer
Lägenheten är ledig.

 

TAKLAX:
Skolgärdet2r+k i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by, lokal 1
Storlek: 65 m2
Hyra: 473,90 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig.

2r+k+b i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by, lokal 2
Storlek: 62 m2
Hyra: 452,21 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig.

 

 

HARRSTRÖM:
Strömsbo23r+k+b i Bs Ab Strömsbo i Harrström by, lokal 1
Storlek: 76 m2
Hyra: 553,40 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig.

3r+k+b i Bs Ab Strömsbo i Harrström by, lokal 4
Storlek: 76 m2
Hyra: 553,40 €/månad
Varmvattenavg. 15,00€/pers/månad
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer.
Lägenheten är ledig.

 

 

Affärslägenheter:

1 Kontors-/damfriseringsutrymmen uthyres i kommungården vid Strandvägen 4323 i Korsnäs Kby

Storlek: 42 m2
Utrymmet är ledigt.

 

2 Kontorsutrymmen uthyres vid Strandvägen 4327 i Korsnäs Kby

Storlek: 12 m2/rum
Kontorsutrymmena är lediga

Ta kontakt med Anna-Lena Kronqvist, tel. 06-3479 136 eller
Ulf Granås, tel. 06-3479 130 för närmare information och visning.

Buketten
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Johanna Björkman, tel. 06-3479 149