Uthyres

Kommunen har bostäder för uthyrning på flera ställen i kommunen. Finns det för tillfället inga lediga bostäder som passar just dina behov, kan du ställa dig i bostadskö så tar vi kontakt då en lämplig bostad blir ledig. Kontakta tekniska kansliet för mer information om kommunens bostäder.

 

Följande bostäder är lediga att hyras:


Korsnäs:
3r+k i Norrby
Storlek: 75 m2
Hyra: 544,09 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig

2r+k i Norrby
Storlek: 60 m2
Hyra: 447,53 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig

2r+k i Bredblick
Storlek: 58 m2
Hyra: 352,93 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader ingår i hyran

 

Korsbäck:
2r+k+b i Korsbäcken, Bjurbäckvägen 782 A 2
Storlek: 63 m2
Hyra: 340,85 €/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig


Taklax:
3r+k+b i Taklax skola, Taklaxvägen 620 A
Storlek: 80 m2
Hyra: 595,51 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader ingår i hyran
Lägenheten blir ledig 1.8.2019

2r+k i Skolgärdet, Taklaxvägen 559
Storlek: 65 m2
Hyra: 351,67 €/månad + vattenavgift 15,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten blir ledig 1.8.2019

2r+k+b i Skolgärdet, Taklaxvägen 559
Storlek: 62 m2
Hyra: 335,44 €/månad + vattenavgift 15,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten blir ledig 1.8.2019


Molpe:
3r+k i Molpe skola
Storlek: 96 m2
Hyra: 560,33 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader ingår i hyran
Lägenheten är ledig

2r+k+b i Västerbo, Söderbyvägen 49
Storlek: 58 m2
Hyra: 325,82 €/månad + vattenavgift 12,00 €/person/månad
Uppvärmningskostnader tillkommer
Lägenheten är ledig

 

 

Buketten
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Marina Westerlund, tel. 050 552 9621

 

Uppsägning av hyreskontrakt:

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. Ifylld uppsägningsblankett lämnas in till Tekniska kansliet.

Uppsägning av hyresavtal, blankett