Utkomststödet förnyas 1.1.2017

Du kan för  januari 2017 ansöka om grundläggande utkomststöd av Folkpensionsanstalten fr.o.m. 01.12.2016.  Utkomststödets nätsidor och telefontjänst öppnas 12.12.2016. Grundläggande utkomststöd söks från FPA. Kommunens socialkansli kan enligt prövning bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Utkomststöd-1-1-2017

När FPA, när kommunen?

  1. Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA.
  2. Om du har sådana övriga utgifter som inte hör till det grundläggande utkomststödet och du därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan du ange detta i samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för handläggning.
  3. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA ska du ansöka om kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.
  4. Du behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd även om du ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.