Pöytäkirjat

Täältä löydät kunnanvaltuuston, -kunnanhallituksen ja lautakunnan  esityslistat , pöytäkirjat ja sidonnaisuudet.

 

  • Kunnanvaltuusto
  • Kunnanhallitus
  • Tarkastuslautakunta
  • Perusturvalautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Kirjasto- kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto
  • Tekninen lautakunta
  • Valvontalautakunta
  • Sidonnaisuudet
Esityslistat ja pöytäkirjat 01.06.2019 →
Esityslistat ja pöytäkirjat 2016 – 31.05.2019

 

Sidonnaisuudet

 

Bindningar 05122018 webb

Bindningar tj 16102017 webb

 

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.

Sidonnaisuusilmoitus ei kuitenkaan vaikuta henkilön velvollisuuteen ilmoittaa esteellisyydestään kunnan päätöksenteossa. Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään.Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Ilmoitukset tehdään myös merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kenen on ilmoitettava sidonnaisuutensa?

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla luottamushenkilöillä:
– kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
– kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
– maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
– kunnanhallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
– maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
– muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla viranhaltijoilla:
– kunnanjohtaja
– kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
– maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien jaostojen esittelijät
– muiden lautakuntien jaostojen esittelijät