Vård & omsorg

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Socialkansliet, info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs | Tel. 06-3479 111 | Fax. 06-3479 190
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 Malax | Tel. 06 3477 611 | Fax. 06 3477 698
Miljöhälso- och veterinärvården
Tel. 06 3477 323 | GSM. 050 336 9860 | Fax. 06 3477 698

Mer information finns på – www.korsholm.fi/miljo

Socialjour 112

Vid behov av brådskande socialservice kvälls-, nattetid och helger på grund av ex barnskydd, familjekriser, plötslig brist på grundvård, överlevnadsproblem, handräckning och konsultation kontakta nödcentralen på tfn. 112 som vidarebefordrar ärendet.