Äldreomsorg i Korsnäs

Hemvården i Korsnäs

Hemservice tillhandahålls den som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp. Hemsjukvård organiseras av hälsovårdsväsendet.

Hemvårdsverksamhet, Carina Nordman-Byskata
carina.nordman-byskata@korsnas.fi | Tel. 06-3479 149 | GSM: 050 552 9621

 

Kontaktuppgifter Lärknäs åldringshem

Lärknäs har 13 anstaltsvårdsplatser och 12 platser för effektiverat serviceboende.  Om plats finns kan intervallvård ordnas. Lärknäs köket tillreder måltider för boende på Lärknäs, Annahemmet, Omsorgscenter Buketten samt till pensionärer i byarna.

Lärknäs åldringshem
larknas.ssk@korsnas.fi | Tel. 06 2113 630
Ann-Louise Gädda, vik. föreståndare Lärknäs
ann-louise.gadda@korsnas.fi | Tel. 050 598 7010

 

Kontaktuppgifter Annahemmet

Annahemmet har från år 2010 plats för 11 boende. Även intervallvård vid Annahemmet kan erbjudas. Vid Annahemmet vårdas personer med demenssjukdom.

Annahemmet
annahemmet@korsnas.fi | Tel. 06 2113 650 
Linda Linvall, vik. ansvarig sjukskötare
Tel. 06 2113 650

 

Kontaktuppgifter Omsorgscenter Buketten

Vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby finns 30 hyreslägenheter. Till de boendes förfogande finns en ekonomibyggnad med tillgång till samlingsutrymme, dusch och tvättstuga. Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Omsorgscenter Buketten
buketten@korsnas.fi | Tel. 050 546 3065 
Vivan Vesterback, Hemserviceledare
vivan.vesterback@korsnas.fi | Tel. 050 371 4501

 

Välfärd och kvalitet – projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Korsnäs kommun deltar i projektet Välfärd och kvalitet – projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen.

Projektinformation 2014