Annahemmet

Annahemmet har från år 2010 plats för 11 boende. Klienterna hyr sin rum. Vid Annahemmet vårdas personer med demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Annahemmet
annahemmet(at)korsnas.fi | 050-447 7969
Carina Nordman-Byskata, vik. Äldreomsorgsledare
carina.nordman-byskata(at)korsnas.fi | 06-3479 149 | 050 552 9621
Ingegärd Till-Norrdahl, Föreståndare
ingegard.till-norrdahl(at)korsnas.fi |050-447 7969/050 470 2602
Annette Langels, ansvarig sjukskötare
annette.langels(at)korsnas.fi | 050-4477969
Katarina Wester-Bergman, socialkanslist
katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi | 06-3479 133 må-ons fm