Annahemmet

Annahemmet har från år 2010 plats för 11 boende. Klienterna hyr sin rum. Vid Annahemmet vårdas personer med demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Annahemmet
annahemmet@korsnas.fi | Tel. 06-2113 650 
Johanna Björkman, Äldreomsorgsledare
johanna.bjorkman@korsnas.fi | Tel. 06-3479 149 | GSM: 050 552 9621
Ingegärd Till-Norrdahl, Föreståndare
ingegard.till-norrdahl@korsnas.fi | Tel. 06-2113 620 | GSM. 050 421 0980
Linda Linvall, vik. ansvarig sjukskötare
annahemmet@korsnas.fi | Tel. 06-2113 650
Katarina Wester-Bergman, socialkanslist
katarina.wester-bergman@korsnas.fi | Tel. 06-3479 133 må-ons fm