Annahemmet

Annahemmet har från år 2010 plats för 11 boende. Även intervallvård kan erbjudas vid Annahemmet. Vid Annahemmet vårdas personer med demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Annahemmet
annahemmet@korsnas.fi | Tel. 06-2113 650 
Ingegärd Till-Norrdahl, Föreståndare
ingegard.till-norrdahl@korsnas.fi | Tel. 06-2113 620 | GSM. 050 421 0980
Anna Pått, Ansvarig sjukskötare
annahemmet@korsnas.fi | Tel. 06-2113 650
Katarina Wester-Bergman, socialkanslist
katarina.wester-bergman@korsnas.fi | Tel. 06-3479 133