Annahemmet

Annahemmet har från år 2010 plats för 11 boende. Klienterna hyr sin rum. Vid Annahemmet vårdas personer med demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Annahemmet
annahemmet(at)korsnas.fi | 050-447 7969
Marina Westerlund , Äldreomsorgsledare
marina.westerlund(at)korsnas.fi  | 050 552 9621
Johanna Juthborg, Enhetsledare
johanna.juthborg(at)korsnas.fi |050-5987010
Annette Langels, ansvarig sjukskötare
annette.langels(at)korsnas.fi | 050-4477969
Katarina Wester-Bergman, socialkanslist
katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi | 06-3479 133 må-ons fm