Hemvårdsverksamhet

Hemvården i Korsnäs

Hemservice tillhandahålls den som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp. Hemsjukvård organiseras av hälsovårdsväsendet.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Hemservice
buketten(at)korsnas.fi | 050 546 3065
Marina Westerlund, Äldreomsorgsledare
marina.westerlund(at)korsnas.fi | 06-3479 149 | 050 552 9621
Vivan Vesterback, Hemserviceledare
vivan.vesterback(at)korsnas.fi | 050 371 4501
Katarina Wester-Bergman, Socialkanslist
katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi | 06- 3479 133 må-ons fm

Korsnäs omsorgscenter Buketten

Vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby finns 30 hyreslägenheter. Till de boendes förfogande finns en ekonomibyggnad med tillgång till samlingsutrymme, dusch och tvättstuga. Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Avgifter

Hemvårdens avgifter gällande omsorgsbesök fastställs utgående från antalet besök/vecka och kundens bruttoinkomster. För stödservice fastställer vård- och omsorgsnämnden avgifterna.

Avgifter för stödservice 2019