Lärknäs

Lärknäs har 25 platser inom effektiverat serviceboende. Vid det effektiverade serviceboendet hyr klienterna sina rum.  Om plats finns kan intervallvård ordnas.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Lärknäs
larknas.ssk(at)korsnas.fi | 050 421 0980 | Fax. 06-2113 671
Marina Westerlund, Äldreomsorgsledare
marina.westerlund(at)korsnas.fi | 06-3479 149 | 050 552 9621
Johanna Juthborg, Enhetsledare
johanna.juthborg(at)korsnas.fi  | 050 598 7010
Jenny Nyfors. vik , ansvarig sjukskötare
jenny.nyfors(at)korsnas.fi | 050 421 0980
Linda Norrgård, Husmor
larknas.kok(at)korsnas.fi | 050 384 8540

Lärknäs köket

Lärknäs köket tillreder måltider för boende på Lärknäs, Annahemmet, Omsorgscenter Buketten samt till pensionärer i byarna. Personer i behov av matservice kontakta vik.äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata.