Lärknäs åldringshem

Lärknäs åldringshem har från år 2016 plats för 25 boenden. En av platserna kan användas för intervallvård. Lärknäs åldringshem grundrenoverades och byggdes till under år 2003. De nya utrymmena togs i bruk i januari 2004. Juli 2004 invigde republikens president Tarja Halonen det nyrenoverade Lärknäs åldringshem samt Annahemmet.

Kontaktuppgifter

Korsnäs kommun, Lärknäs
larknas.ssk@korsnas.fi | Tel. 06-2113 630 | GSM. 050 421 0980 | Fax. 06-2113 671
Johanna Björkman, Äldreomsorgsledare
johanna.bjorkman@korsnas.fi | Tel. 06-3479 149 | GSM: 050 552 9621
Ann-Louise Gädda, vik. föreståndare
ann-louise.gadda@korsnas.fi  | GSM. 050 598 7010
Yvonne Wikström, vik. ansvarig sjukskötare
larknas.ssk@korsnas.fi | Tel. 050 421 0980
Marina Nylund, Husmor
larknas.kok@korsnas.fi | Tel. 050 384 8540

Lärknäs köket

Lärknäs köket tillreder måltider för boende på Lärknäs åldringshem, Annahemmet, Omsorgscenter Buketten samt till pensionärer i byarna. Personer i behov av matservice kontakta äldreomsorgsledare Johanna Björkman.