Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få socialservice som han eller hon ansökt om. Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt och på kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst.

 

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7-31.12.2017

 

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information
Hemservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast
Matservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast
Serviceboende och åldringshem I medeltal 13 dygn Genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.7-31.12.2017
Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en bedömning utan dröjsmål.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgsledare Johanna Björkman tfn (06) 3479 149