Hälsovården

Hälsovården i Korsnäs

Korsnäs kommun ordnar hälsovården för kommuninvånare via samkommunen Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2, 66100 Malax
Tel. 06 3477 611 

 

Vårdbedömning och tidsbokning till läkarmottagningen:

Hälsovårdscentralen vardagar kl. 8-16 tfn 06 347 7645 eller via Korsnäs hälsogård vardagar kl. 8-9 tfn 040 650 8034.

Laboratorie- och röntgensvar ges endast kl. 13 – 15 tfn 06 347 7613 eller 06 347 7645

Jourmottagning för Malax- och Korsnäsbor vid Vasa Centralsjukhus, samjourens utrymmen Sandviksgatan 2-4, tfn 06 213 1001 vardagar kl. 16 – 08, samt veckoslut och söckenhelger.

 

Tandläkarmottagning/Korsnäs, Korsnäs hälsogård telefontid vardagar kl. 10-12 tfn 040 650 7994

Tandläkarmottagning/Malax, Hälsovårdscentralen telefontid vardagar kl. 8-12 tfn 06 347 7640, tanden(at)malax.fi

 

Fysikalen/Malax, Hälsovårdscentralen telefontid vardagar kl. 12.30 – 13 tfn 06 347 7622 eller 050 374 3919

Malax mottagning: måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 14.15

Korsnäs mottagning: måndag kl 8.00 – 16.00

 

Barn-, mödra- och preventivrådgivning: Korsnäs Hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Mödra- och preventivrådgivning, telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30 tfn 050 464 1646

Barnrådgivning, telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30 tfn 050 464 1747

 

Miljöhälsovård och veterinärvård

Miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet.

Miljöhälso- och veterinärvården
GSM. 050 336 9860 (miljö- och hälsoinspektör) | E-post: miljoenheten(at)korsholm.fi

 

Veterinärjour vid brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourområde: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar fredag kl. 16.00 och pågår till måndag  morgon kl. 8.00