Hälsovården

Hälsovården i Korsnäs

Korsnäs kommun ordnar hälsovården för kommuninvånare via samkommunen Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2, 66100 Malax
Tel. 06 3477 611 | Fax. 06 3477 698

Miljöhälsovård och veterinärvård

Miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet.

Miljöhälso- och veterinärvården
Tel. 06 3477 323 | GSM. 050 336 9860 | Fax. 06 3477 698