Sociala sektorn

Kontaktuppgifter till socialkansliet

Kontaktuppgifter avdelningsvis
Westberg Carina, carina.westberg(at)korsnas.fi
Socialchef | 06-3479 125 | Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00
Svanström Melinda, melinda.svanstrom(at)korsnas.fi
Vik. socialarbetare | 06-3479 147 | Telefontid: måndag-tors 08.30 – 09.30
Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Kanslist/Socialkansliet| 06-3479 134, Måndag-Onsdag fm
Westerlund Marina, marina.westerlund(at)korsnas.fi
Äldreomsorgsledare | 050-5529621
Juthborg Johanna , johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Enhetsledare-Annahemmet | 050-598 7010
Yrjans Benita, benita.yrjans(at)korsnas.fi
Rehabiliteringshandledare | 050-3437822
Juthborg Johanna, johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Enhetsledare- Lärknäs | 050-5987010 /
Vesterback Vivan, vivan.vesterback(at)korsnas.fi
Hemserviceledare | 050-3714501
Stenbacka Maria, maria.stenbacka(at)korsnas.fi
Vik.socialhandledare/familjearbetare | 050 3297 564

Viktigt att tänka på

Att sända uppgifter om personliga angelägenheter via e-mail rekommenderas inte. Om ni sänder e-mail kontrollera alltid per telefon att den tagits emot av mottagaren.

Socialjour tel 112

Vid behov av bråskande socialservice kvälls-, nattetid och helger på grund av ex barnskydd, familjekriser, plötslig brist på grundvård, överlevnadsproblem, handräckning och konsultation kontakta nödcentralen på nummer 112 som vidarebefodrar ärendet


Blanketter

Ansökan om utkomststöd

Hakemus toimeentulotuki