Sociala sektorn

Kontaktuppgifter till socialkansliet

Westberg Carina, carina.westberg@korsnas.fi
Socialchef | 06-3479 125 | Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria, lena-maria.tuure@korsnas.fi
t.f Socialarbetare | 06-3479 147 | Telefontid: måndag-tors 08.30 – 09.30

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman@korsnas.fi
Kanslist/Socialkansliet | 06-3479 133, Måndag-Onsdag fm

Till-Norrdahl Ingegärd, ingegard.till-norrdahl@korsnas.fi
Förest. Annahemmet | 050-4477969

Wikström Yvonne, larknas.ssk@korsnas.fi
Ansv. sjukskötare Lärknäs | 050 421 0980

Svahn Johanna, johanna.svahn@korsnas.fi
Rehabiliteringshandledare | 050-3437822

Gädda Ann-Louise, ann-louise.gadda@korsnas.fi
Förest. Lärknäs | 050-5987010

Vesterback Vivan, vivan.vesterback@korsnas.fi
Hemserviceledare | 050-3714501


Viktigt att tänka på

Att sända uppgifter om personliga angelägenheter via e-mail rekommenderas inte. Om ni sänder e-mail kontrollera alltid per telefon att den tagits emot av mottagaren.

Socialjour tel 112

Vid behov av bråskande socialservice kvälls-, nattetid och helger på grund av ex barnskydd, familjekriser, plötslig brist på grundvård, överlevnadsproblem, handräckning och konsultation kontakta nödcentralen på nummer 112 som vidarebefodrar ärendet


Blanketter

Ansökan om utkomststöd

Hakemus toimeentulotuki