Sociala sektorn

Kontaktuppgifter till socialkansliet

Kontaktuppgifter avdelningsvis

Socialväsendet

Westberg Carina, carina.westberg(at)korsnas.fi
Socialchef | 06-3479 125 | Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00
Svanström Melinda, melinda.svanstrom(at)korsnas.fi
Vik. socialarbetare | 06-3479 147 | Telefontid: måndag-tors 08.30 – 09.30
Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Kanslist/Socialkansliet| 06-3479 133, Måndag-Onsdag fm
Nordman-Byskata Carina, carina.nordman-byskata(at)korsnas.fi
Vik. äldreomsorgsledare | 050-5529621
Till-Norrdahl Ingegärd, ingegard.till-norrdahl(at)korsnas.fi
Föreståndare Annahemmet | 050-4477969/050 470 2602
Yrjans Benita, benita.yrjans(at)korsnas.fi
Rehabiliteringshandledare | 050-3437822
Gädda Ann-Louise, ann-louise.gadda(at)korsnas.fi
Föreståndare/ Ansvarig sjukskötare, Lärknäs | 050-5987010 / 050-4210980
Vesterback Vivan, vivan.vesterback(at)korsnas.fi
Hemserviceledare | 050-3714501
Stenbacka Maria, maria.stenbacka(at)korsnas.fi
Socialhandledare/familjearbetare | 050 3297 564
Marica Stolpe,
Miljö-och hälsoinspektör | 044 7277995
(Miljövårdsverksamheten sköts fr.o.m 1.4.2017 såsom köptjänst av Västkustens miljöenhet)

Viktigt att tänka på

Att sända uppgifter om personliga angelägenheter via e-mail rekommenderas inte. Om ni sänder e-mail kontrollera alltid per telefon att den tagits emot av mottagaren.

Socialjour tel 112

Vid behov av bråskande socialservice kvälls-, nattetid och helger på grund av ex barnskydd, familjekriser, plötslig brist på grundvård, överlevnadsproblem, handräckning och konsultation kontakta nödcentralen på nummer 112 som vidarebefodrar ärendet


Blanketter

Ansökan om utkomststöd

Hakemus toimeentulotuki