Avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt

Lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt har som målsättning att trygga barnets möjligheter att få en positiv och nära kontakt till båda föräldrarna.

Vårdnad

Föräldrar som är gifta när barnets föds blir automatiskt båda vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna itne är gifta när barnets föds blir modern automatiskt vårdnadshavare. Avtal om gemensam vårdnad kan uppgöras för att båda föräldrarna skall bli vårdnadshavare.

Boende

Om föräldrarna inte är samboende måste man komma överens om hos vilken av föräldrarna är stadigvarande boende.

Umgängesrätt

När föräldrar bor separerade skall man komma överens om barnets rätt att träffa båda föräldrarna. Detta kan man göra endera muntligen eller skriftligen. En skriftlig bilaga kan vara ett stöd i umgänget ifall konflikter uppstår. Det är viktigt att båda föräldarrna medverkar till att umgänget fungerar.

Separation/skilsmässa

Vid separation/skilsmässa måste avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt uppgöras för barn under 18 år. Kontakta socialchef Carina Westberg;

Carina Westberg, Socialchef
carina.westberg(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479 125 | Telefontid  kl. 09.00 – 10.00