Handikappservice

Syftet med handikappservice är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämnbördiga medborgare. Då ansökan om service enligt handikappservicelagen görs skall ett läkarintyg där den sökandens handikapp framgår bifogas till ansökan.

Service och stöd enligt handikappservicelagen

Bland annat följande stödformer kan ansökas i enlighet med handikappservicelagen

  • färdtjänst
  • ändringsarbeten i bostaden
  • redskap och anordningar som hör till bostaden
  • serviceboende
  • personlig hjälpare
  • Korsnäs omsorgscenter Buketten

I Korsnäs kyrkby finns omsorgscentret Buketten med 30 hyreslägenheter. En del av dem är handikappanpassade. Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Ansökan om stöd enligt handikappservicelagen

Ansökan om stöd enligt handikappservicelagen görs till socialchef Carina Westberg

Carina Westberg, Socialchef
carina.westberg(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479 125 | Telefontid  kl. 09:00 – 10:00