Missbrukarvård

Vård och stöd kan ges till den som missbrukar rusmedel och dennes anhöriga eller annan närstående. Vård kan ges vid enheterna nedan. Korsnäs kommun har utarbetat en rusmedelsstrategi i samarbete med Österbotten-projektet. Rusmedelsstrategin godkändes i kommunfullmäktige 26.05.2009.

Pixnekliniken

Korsnäs kommun är avtalspart med Pixnekliniken, varvid den som är i behov av vård för sitt missbruk kan kontakta Pixnekliniken direkt:

Pixnekliniken, Pixnevägen 3, 66100 Malax
Tel. 040-650 8112 eller 040-650 8113 | Fax. 06-347 7302

För med information besök –https://www.malax.fi/social-och-halsovard/forslag-om-pixnekliniken

Akutvårdsstationen

Tillnyktringsenheten är öppen dygnet runt.

Akutvårdsstationen, Smedsbyvägen 4, 65100 Vasa