Missbrukarvård

Vård och stöd kan ges till den som missbrukar rusmedel och dennes anhöriga eller annan närstående. Vård kan ges vid enheterna nedan. Korsnäs kommun har utarbetat en rusmedelsstrategi i samarbete med Österbotten-projektet. Rusmedelsstrategin godkändes i kommunfullmäktige 26.05.2009.

Pixnekliniken

Korsnäs kommun betalar en årsavgift till Pixne, varvid den som är i behov av vård för sitt missbruk kan kontakta Pixne direkt:

Pixnekliniken, Pixnevägen 3, 66100 Malax
Tel. 0247 431 694 | Fax. 06-3651 280

För med information besök – http://www.missbrukarvard.fi/start/

Akutvårdsstationen

Tillnyktringsenheten är öppen dygnet runt.

Akutvårdsstationen, Smedsbyvägen 4, 65100 Vasa