Övrig socialvårdsinfo

Erfarenhetskunskap

Information om brottsofferjouren

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen.

Kontaktuppgifter:
Vasaregionens serviceställe
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
e-post: lansisuomi@riku.fi
hemsida:  <http://www.riku.fi/se/hem/> www.riku.fi

Regionchef tfn: 050 572 9265
Handledare/ svenskspråkig service tfn: 0440 371 050
Handledare/ finskspråkig service tfn: 0400 175 269

Riksomfattande hjälpande telefon: 116 006
på finska: måntis kl. 13-21 och onsfre kl. 17-21
på svenska: ons. kl. 13-17 med start fr.o.m den 3.1.2018!

Riksomfattande juridisk rådgivning på finska:
måntors kl. 17-19

 

 

Vänskapskortsverksamhet