Socialt arbete

Med socialt arbete avses enligt socialvårdslagen sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta.

Ta kontakt om ni önskar hjälp i frågor som bl.a. berör;

  • råd och information om olika sociala stödåtgärder
  • barnskydd
  • adoption
  • missbrukarvård
  • utkomststöd
  • faderskapserkännande
  • vårdnad och umgängesrätt
  • underhållsbidrag och underhållsstöd
  • Kontaktuppgifter

Kontakta socialchefen vid behov. Socialchefen fungerar även som barnatillsyningsman.

Carina Westberg, Socialchef
carina.westberg@korsnas.fi | Tel. 06-3479 125 | Telefontid  kl. 09.00 – 10.00

Vid ansökan om utkomststöd samt i frågor gällande invandare och flyktingar kontakta vik.socialarbetare Melinda Svanström.

Melinda Svanström, vik. socialarbetare
melinda.svanstrom@korsnas.fi | Tel. 06-3479 147 | Telefontid må, tis, fre  kl. 08.30 – 09.30